Can Erdoğan

Öğrenci | Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi
Robotik Oturumu | Topluma Etkide İnovasyon Sana

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi