Gbf2021

Yeni Bir Dünya İçin Yeni Bir Dil!

Bir dünya tasvir edin şimdi; bu dünya sadece sizin alışık olduğunuz çevreden, meselelerden ibaret değil. Sizinle aynı görüşe, dile, ırka, coğrafyaya, ihtisasa, meşguliyete, idrak ve eyleme sahip değil. Kimi bu dünya ile ilk kez hemhal oluyor kimisi tecrübeli kimisi rütbeli. Peki tüm bu farklılıklar arasındaki bağ nasıl kurulacak? Pekala dil ile: Yeni bir dünyada yeni bir dil ile!

Sadece insanlar konuşmaz, yalnız kuşlar şakımaz bu dünyada. Bir dönem mimarisi dile gelir ve yüzyılların tecrübesini üslûbu ile anlatır. Bir ressam renkleri konuşturur, bir arkeolog taşları. Derdi olan dile gelmez sadece, derman verenin de şifa vesilesi dildir. Bir şair kelime kelime işler şiirini, bir zanaatkar ilmek ilmek dokur halısını. Halı dile gelir de motif motif anlatır derdini renklerle, şekillerle. Bu yeni dünyada yeni bir dil var; bu senin dilin. Dil yalnızca konuşmaz yalnızca anlatmaz. Dil önce inşa eder sonra ihya eder benlik denen kılıfı… Dil; bir mimarinin dokusu, bir yemeğin kokusu, bir kuşun sesi… Dil; gün batımının altın ışıkları, koyu gecenin yol gösteren yaldızları… Kainat zerreler üzerine kurulu, zerreler üzerine nakış nakış işli iken bu yeni dünyanın halini arz etmek her ademoğlunun kendi dil tasviri ile mümkün olacaktır. Yeni dünyada dil ya yeniden tasvir edilecek ya da binbir tecrübenin içinden ahengi ve rengi ile yeniden temsil edilecektir. Bizler hayatımızın her anında, her saatinde, her gününde, her haftasında… 

Bir başka deyişle; her yeni nefes ve adımımızda yeni bir ufuk, yeni bir gaye, yeni bir benlik, yeni bir söylem, yeni bir eylem için harekete geçiyor ve yeni bir dünya şablonu oluşturuyoruz kendimize.  Bu yeni dünyayı sana, bana, bize ve diğer yeni ‘dünyalara’ aksettirmek için bir ayna olarak dili yeniden tasvir etmektir, gayemiz.

Etkinlik Takvimi

11 Aralık Fiziki Oturum Planı

 Karşılama, Kayıt.

 Yeni Bir Dil Açılış Konuşması – Yusuf Kaplan

Sanat Tarihi Bizim Neyimiz Olur? – Fatih Sarımeşe, Yasin Saygılı, Büşra Ayaz

Kalbe giden yolda insanoğlunun doğuştan getirdiği mizacı ve bu mizacın kaynağı – Esra Nur Dündar, Yelda Arslan, İsmail Acarkan

İnsanlığın Evreni Dijital Devrimi Tanıyor mu? Ramazan Sarı, Said Ercan, Nurullah Mahmut Dündar

Eğitimin geleceğini ve yeni dünyada biçimlenişi –  Süleyman Gündüz, İbrahim Çetin, İlknur Bilgi Kurt

12 Aralık Fiziki Oturum Planı

 Karşılama, Kayıt

Nurettin Topçuyu Anlamak: İsyan Ahlakı – Altan Çetin, Galip Çağ, Zeynep Taşkın

Doğanın Şifreleri İnsanlığın Kodları mıdır? – Abdüssamet Akşit, Erkan Kula, Ayşe Çakır

Yitik Miras Özel Oturum – Talip Alp

Bu Şehrin Aklı Nerede?- Murat Acar, Büşra Nur Bardakçı, Ömer Kemal Buhari

Fikirden Aksiyona Geçmeye Hazır mıyız? Cihan Buğdayıcı, Lokman Ökten, Sevgi Salman Ünver

11 Aralık Online Oturum Planı

 Yeni Bir Dil Özel Oturum Açılış Konuşması – Yusuf Kaplan

Üretkenlik süreci olan mühendisliğe sürdürülebilirlik penceresinden bakarak sabitelerimizi güncelleyip, bunları hayatımıza nasıl geçirebiliriz – Ali Kılıç, İsmail Ay, Zeynep Taşkın

Geçmişin Mirası ile Geleceğin İhyası mümkün müdür? – Sümeyye Ceylan, Yavuz Unat, Turan Kışlakçı

Görünmeyen Dünyanın Dili: Mikroorganizmalar ile Tanışın! – Tarkan Karakan, Yüksel Akkaya, Ahmet Uygun

Geleceğin Yeni Bilimi: Sağlığın Geleceği! – Yavuz Selim Sılay, Ali Mirzaei, Serkan Orhan

12 Aralık Online Oturum Planı

Doğanın Şifreleri İnsanlığın Kodları mıdır? – Erdem Yeşilada, Seyda Ay

Geleceğin MimarisiEsra Tanrıkulu, Serkan Akın, Yavuz Sarı

Yitik Miras – Talip Alp

Sanat Tarihi Bizim Neyimiz Olur? – Doç. Dr. Ayşe Budak, Selin Özdemir, Çiçek Akçıl Harmankaya

Bilimin geçmişinden ders çıkararak bizi gelecekte neler bekliyor? – Enes Sedat Uluçam, Ahmet Fatih Sarıkaya, Ahmet Kayhan Korkusuz

Temalar

Konuşmacılar

Yusuf Kaplan

Yeni Bir Dil Açılış Konuşması

Tarkan Karakan

Mikrobiyota Oturumu

Nurullah Mahmut Dündar

Dijital Devrim Oturumu

Çiçek Akçıl Harmankaya

Sanat Tarihi Oturumu

Erkan Yula

Doğanın Şifreleri Oturumu

Selin Özdemir

Sanat Tarihi Oturumu

Lokman Ökten

Girişimcilik Oturumu

Sevgi Salman Ünver

Girişimcilik Oturumu

İsmail Ay

Yeni Mühendisler Oturumu

Fatih Sarımeşe

Sanat Tarihi Oturumu

Erdem Yeşilada

Doğanın Şifreleri Oturumu

Enes Sedat Uluçam

Bilimin Geleceği Oturumu

Cihan Buğdaycı

Girişimcilik Oturumu

Altan Çetin

Nurettin Topçu Oturumu

Murat Acar

Şehir Kültürü Oturumu

Ömer Kemal Buhari

Şehir Kültürü Oturumu

Süleyman Gündüz

Terennüm Oturumu

Sümeyye Ceylan

Yitik Miras Oturumu

Yüksel Akkaya

Mikrobiyota Oturumu

Yasin Saygılı

Sanat Tarihi Oturumu

Ramazan Sarı

Dijital Devrim Oturumu

Esra Tanrıkulu

Geleceğin Mimarisi Oturumu

Büşra Nur Bardakçı

Şehir Kültürü Oturumu

Abdüssamet Akşit

Doğanın Şifreleri Oturumu

Talip Alp

Yitik Miras Özel Oturumu

Yavuz Unat

Yitik Miras Oturumu

Ali Mirzaei

Sağlığın Geleceği Oturumu

İsmail Acarkan

Psikobilim Oturumu

Said Ercan

Dijital Devrim Oturumu

Serkan Akın

Geleceğin Mimarisi Oturumu

Ahmet Fatih Sarıkaya

Bilimin Geleceği Oturumu

Galip Çağ

Nurettin Topçu Oturumu

Ali Kılıç

Yeni Mühendisler Oturumu

Ahmet Uygun

Mikrobiyota Oturumu

Yavuz Selim Sılay

Sağlığın Geleceği Oturumu

Yelda Arslan

Psikobilim Oturumu

İbrahim Çetin

Terennüm Oturumu

Doç. Dr. Ayşe Budak

Sanat Tarihi Oturumu

Ahmet Kayhan Korkusuz

Bilimin Geleceği Oturumu

Ana Sponsorumuz

Hizmet Sponsorlarımız

EKSPOTURK
Üsküdar Belediyesi
KASAM
BKIW
Eventrise
Külünkoğlu
INSPIRA

Hayal Ortaklarımız

USMED
TGSP
Gençlik Kuruluşları Birliği
Mimar ve Mühendisler Grubu
UDEF
Usturlab
TDV Gençlik Merkezi
Genç İvek
Genç Müsiad
Şehirli Derneği
Mahallem Uygulaması
Pimay Akademi
Atölye Üsküdar
Gelecek Hareketi
Medipol Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu
Loonca
Gelecek Hareketi