Çiçek Akçıl Harmankaya

Sanat Tarihi Oturumu

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans Eğitimini 2009 yılında Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM danışmanlığında yaptığı “Edirne Tekkeleri” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile tamamlamıştı. Doktor unvanını 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları Programında sunmuş olduğu “Mimar Sinan camilerinde sembolizm” başlıklı teziyle almıştır. Türk İslam Mimarisi alanında pek çok ansiklopedi maddesi ile İstanbul Mimarisi ve Sanat Tarihi alanında ulusal ve uluslararası bildiri ve makaleleri bulunmakta olup 2013 yılında Edirne Valiliği tarafından yayınlanan “Edirne Tekkeleri” adlı kitabı vardır. Ayrıca “Mimar Sinan camilerinde sembolizm” isimli doktora tezini de kitaplaştırmıştır. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmaları Osmanlı sanatı ve mimarisi üzerine yoğunlaşmaktadır.

14:30-15:30

12 Aralık Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Bizim Neyimiz Olur? 

 

Rivayet oydu ki, Kaknüs kuşu ölümüne yakın tüm ahaliyi bağırışlarıyla bir araya toplayan, tüm canlılara hitap edebilen ortak bir nidaya sahipti. Etrafına topladığı çalı çırpı o telaşla tutuşur da kendini de yakar kül ederdi. O küllerden ise yeni Kaknüs kuşları doğardı. Sanat tarihi de tıpkı Kaknüs kuşu gibi tüm kültür izlerini tek bir eserde etrafına toplardı da, sonra onları yok eden külleri ansızın savurur bir kenara. Sonra seyre dalar; ateş kızılını, gök mavisini, altın sarısını; halılarda, kitabelerde, çömleklerde, binalarda... Sonra Kaknüs kuşu birden Kuğu olur da zarafeti ile endam eder nakkaşları, hattatları, mimarları dün, bugün ve gelecekte. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 de Sanat Tarihi Oturumumuzda insanlığın ortak sanat tarihi serüveninin geleceğin yeni medeniyet dilini tasarlarken sunduğu imkanları konuşacağız. 11-12 Aralıkta.