Dr. Ali Timuçin Atayoğlu

Apiterapi Derneği Başkanı

Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, 1971 İstanbul doğumlu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997-1998 yıllarında Londra’da staj yaptı. Amerikan Hastanesi’nde on yıl çalıştıktan sonra Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Hekimliği ABD bünyesinde öğretim üyesi olarak görev aldı. Halen aynı üniversitenin Tıp Fakültesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ders koordinatörüdür. Kanıta Dayalı Tıp, Koruyucu Tıp ve Bütüncül Tıp konularında araştırmalar yapmakta olan Dr. Atayoğlu, Bütüncül ve Birleştirici Tıp Derneğine başkanıdır. 2008 yılında dünyanın önde gelen apiterapi uzmanı Prof. Fang Zhu’yu ziyaret etmiş ve sonrasında çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak ülkemizdeki üniversite bünyesinde ilk Apiterapi Merkezinin açılmasında aktif rol oynamıştır. İngiltere’de Apiceutical Research Center yönetim kurulu üyesi olan ve 2010 yılından beri Apiterapi Derneği başkanlığı devam eden Dr.Atayoğlu ve 2018 yılında Uluslararası Apiterapi Federasyonu başkanlığına getirilmiştir.