Emir Yüzbaşıoğlu

Diş Hekimi Akademisyen

1978 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dünyaya gelen Doç. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu, ilk ve orta öğrenimi Kütahya’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamladıktan sonra 1996 yılında Antalya Anadolu Lisesinden mezun olmuştur.

Diş hekimliği yüksek lisans eğitimini 2003 yıllında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, doktora eğitimini ise 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüsü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında tamamladı.

2010 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Dr. Yüzbaşıoğlu, 2012 yılında aynı üniversitenin Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi, Biomateryal ve Translasyonel Diş Hekimliği Araştırmaları Laboratuarında Araştırmacı olarak görev yapmaya başladı.

2017 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olarak Protetik Diş Tedavisi bilim alanında Doçent ünvanını kazanmıştır. Dr. Yüzbaşıoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalında İşletme Yüksek Lisansına devam etmektedir. Halen Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Yüzbaşıoğlu, 2012 yılından itibaren İstanbul Diş Hekimleri Odası (14., 15. ve 16. Dönem) Eğitim Komisyonunda üye olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) III. Dönem Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma Komisyonunda görev yapmaktadır.

​  Dr. Yüzbaşıoğlu, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD), International Association for Dental Research (IADR), International Team for Implantology (ITI), Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI), Europen Society of Cosmetic Dentistry (ESCD), Computer Aided Dentistry Academy (CADA) ve Global Dişhekimliği Derneği (GDD) aktif üyedir.