Medine Erek

Çevre Mühendisi

Medine Erek, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu, Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü'nde okumaktadır. 2015-2019 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Oktay ÖZKAN ile birlikte 'Sıfır Atık Projesi'nde 2,5 yıl Genel Koordinatör olarak çalışmıştır. Erciyes Üniversitesi'nde 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Uygulamaları ve Atık Yönetim Çalışmaları'nda aktif rol almıştır. Erciyes Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Evrim KARAÇETİN BEL ile  'Üniversite Organik Hobi Bahçelerinin Kurulması ve Atıkların Kompoştlaştırılması ile Sebze Meyve Yetiştiriciliği' yapmıştır. Akademik hayatı boyunca ve sonrasında Sıfır Atık, Geri Dönüşüm, Atıksız Yaşam ve Katı Atık Yönetimi gibi dürdürülebilir temalı birçok projede aktif olarak rol almış ve halen AB uluslararası projelerinde rol almaya devam etmektedir.

Şu anda  Sürdürülebilir Düşünce Topluluğu'nun (SustainabiliThink Club) Kurucu, Geleceğin Bilimi, Sürdürülebilir Gelecek Atölyesi'nin Danışmanı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Atıksız Yaşam Projesi'nin Etkinlik ve Eğitim Koordinatörü, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun Çevre Komisyonu Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda içerik üretimi ve projelendirme  çalışmalarını yürütmekte ve  alanında uzman kişiler ile online eğitim programları düzenlemektedir.

Aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı paydaşlığında Türkiye Gençlik STK’ları Platformu'nun Gençlik Liderliği Eğitim Programı yürütücülüğünü yapmaktadır.