Muaz Erdem

Takiyûddin Astronomi Topluluğu
Uzay Oturumu | Uzay Araştırmaları ve Geleceği