Nisa Metin

Öğrenci

Nisa Metin, Bursa Ahmet Erdem Anadolu lisesinden mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi Eczacılık falültesi 4. Sınıf öğrencisidir. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya bölümünde yan dalını tamamlamıştır. Şuanda da Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde yan dal yapmaktadır.
Çeşitli vakıf, öğrenci toplulukları ve STK’ larda koordinatörlük gibi aktif roller almaktadır. Genç İvek vakfının fakülte temsilciğini yürütmektedir. Bursa Eczacı Odası Gençlik Komisyonu üyesidir. Selçuk Üniversitesi Eczacılık fakültesi klinik eczacılık ana bilim dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cengizhan Ceylan ile proje çalışmaları yürütmektedir.
2019 yılından itibaren Geleceğin Bilimi ile çalışmakta olup çeşitli atölyelere asistanlık yapmaktadır.