Prof. Dr. İ. Tayfun Uzbay

Sağlık Üzerine Aforizmalar

Lisans derecesini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden aldı. 2003-2011 yılları arasında GATA Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, 2011-2013 yılları arasında GATA Yüksek Bilim Konseyi Üyesi olarak çalıştı. Halen Üsküdar Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPFUAM) Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Uzbay çalışmalarını deneysel nöropsikofarmakoloji alanında sürdürmektedir ayrıca Alkol ve Madde Bağımlılığına yönelik önemli bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmıştır. Prof. Dr. Uzbay Şizofreni hastalığının oluşumu, tanısı ve tedavisine yönelik ilaç adayı üç molekülün incelemeli patentini almıştır.