Sait Başer

Özel Oturum
İnsani Bilimlerin Geleceği / Gelecek Nedir?

Sait Başer, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı. “Yahya Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları” konulu teziyle doktorasını bitirdikten sonra uzun süre Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Öğretim üyeliği yaptı. On yıla yakın zaman Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın neşriyat müdürlüğünü yürüttü. Türk kültür ve inanç tarifi üzerine çalışmalarıyla tanınan Başer’in Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Doğu Türkistan’ın Sesi, Kültür Dünyası dergilerinde birçok yazısı yayınlanmıştır. Toplumsal aklın oluşumu üzerine düşünen Başer’in, Toplumsal Aklı Anlamak isminde bir de kitabı vardır.