Serkan Akın

Geleceğin Mimarisi Oturumu

Karadeniz Ereğli İlçesi'nde dünyaya gelen Serkan Akın, Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra bir yıl inşaat firmasında çalıştı. 1994 1998 yılları arası İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştı. 1998 yılında Konak Mimarlık ve Sanat Hizmetleri Şirketini kurdu. İstanbul’da ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde pek çok yapının mimari projeleri ile eski eser yapıların restorasyon projelerini hazırladı. Bununla birlikte inşaat, dekorasyon, müşavirlik ve restorasyon işleri yapmaktadır. STK’larda ve derneklerde aktif olarak görev almaktadır. TÜMİP Yönetim Kurulu Üyeliği, ZONSİAD Kurucu Üyeliği, MMG, TEKDER ile Araştırma ve Kültür Vakfı'na üyedir. 2013-18 yılları arası İZÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimari Proje dersleri verdi. 2017-20 yılları arası İstanbul 5, İstanbul 1 ve Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği yaptı. 2019 yılından itibaren İTİCÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Türk İslam Mimarisi dersi, 2021 yılından itibaren Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Mimari Proje dersi vermektedir. 2016-19 yılları arasında Yenisöz ve Milat gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Muhtelif dergi ve kitaplarda yazıları bulunmaktadır. Mimarlık, kent ve geleneksel yapılar konularında konferanslar vermekte olan hocamız GBf2021'de Geleceğin Mimarisi Oturumunda 'Modern Zamanlar Sonrası İçin Türk Evinin Yeniden İnşa Önerisi' konu başlığı ile bizlerle...

11:00-13:00

12 Aralık Geleceğin Mimarisi Oturumu

Geleceğin Mimarisi Oturumu

Hic şüphesiz yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir mimarlık. Yapılar, yaşam düzenimizin resmini oluşturur bir pencerede ve haliyle yaşam tarzımızı şekillendirir. Esas görevi Dünyayı güzelleştirmek olan insanoğlunun, yüzyıllar boyunca birçok sebeple (barınma, eğlenme, savunma vb.) yapı inşa ettiğini görürüz. Mimarlığın, bu güzelleştirme (sadece maddi düzeyde değil aynı zamanda ruhi/akli düzeyde) çerçevesi içinde ilerlemesini sağlamak için nasıl bir idrake sahip olmalıyız? Mimarimizin genetiğinde neler var? Bunları inceleyerek, bütüncül bir tasavvurla mimarimize yön vereceğiz.