Suat Özçağdaş

Sosyal Girişimle Fark Yaratmak

Suat Özçağdaş, 1973 yılında İzmir'de doğdu. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra, farklı ülkelerde yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2011 yılında karşılanmamış toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreterek; insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam sağlamaya katkıda bulunacak Sosyal İnovasyon Merkezi’ni kurdu. Suat Özçağdaş, Türkiye’nin ilk sosyal inovasyon merkezi olan SİM ile birlikte halen farklı özel sektör kuruluşları ile sürdürülebilirlik, kurumsal gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte; kamu ve sivil toplum kuruluşlarına stratejik planlama, yönetim ve kapasite geliştirme desteği sunmaktadır. Sosyal inovasyonun gelişmesi ve tanınmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerin yanısıra sosyal girişimcilik alanında ders vermektedir.