Sümeyye Açıkgöz

Sümeyye Açıkgöz, İstanbul Üniversitesi STK ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi ile Ticaret Üniversitesinde Sosyoloji alanlarında yüksek lisanslarını tamamladı. Tezleri STK’larda gönüllülük yönetimi ve İstanbul’daki Afganistanlıların mekânsal kümelenme dinamikleri üzerinedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetiminde doktorasına devam etmektedir. Uluslararası Göç Araştırmaları Derneği ve EpicMigrations platformunun kurucusu ve başkanıdır. Reklam, organizasyon ve proje danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren iki firması bulunmaktadır.