Zeynep Taşkın

10:00-11:00

12 Aralık Nurettin Topçu Oturumu

Nurettin Topçu Oturumu

Nurettin Topçuyu Anlamak: İsyan Ahlakı

Göçmen kuş sürüleri göç yolunda V şeklinde hizaya geçer ve bu birlik hareketinden büyük bir ahenk, kuvvetli bir iletişim dili ve süzülüşü kolaylaştıran bir hava girdabı oluştururlar. Sürünün önünde sürüye liderlik eden, hava akımına daha çok maruz kalır ve hızla yorgun düşer. Bu sebeple sürünün daimi bir lideri yoktur, yorulan birey liderliği daha kuvvetli olana bırakır ve bu böyle sürüp gider. Bugünün öncü kuşakları da dünden bugüne, bugünden yarına yaptığımız bu göçte bize mihmandarlık yapacak kişilerdir. Kendi uçuş şemasını çizecek, uhuvvet birliğini sağlayacak ve söylemleri ile bir kültür ahengi kuracaklardır.

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021'de Gelecek Okumaları Oturumumuzda insanlığın rotasını yeniden çizme idealini ve Geleceğin Bilimi’nin kullanım kılavuzunu yazmak için bize düşen vazifeleri konuşacağız. Detaylı bilgi ve kayıt: gbf.geleceginbilimi.com

11:30-12:30

11 Aralık Yeni Mühendisler Oturumu

Yeni Mühendisler Oturumu

Baktığımız her yerde, kullandığımız her cihazda, somut olarak elimize alamasak dahi sanal olarak kullandığımız her parçada mühendisliğin bir dokunuşunu görürüz.. Üretkenliğin çoğu aşamasında düşüncenin fiile, kavramın parçaya dönüşmesinde karşılar bizi mühendislik.. Bu üretkenliğin devamlılığı sağlanırken 'varolan doğa-insan denge'sini korumak ve bunu gelecek nesillere de aktarabilmek sürdürülebilirlik ile mümkündür. 11-12 Aralık' ta düzenlenecek olan GBf2021 Yeni Mühendisler Oturumumuzda üretkenlik süreci olan mühendisliğe sürdürülebilirlik penceresinden bakarak sabitelerimizi güncelleyip, bunları hayatımıza nasıl geçirebiliriz konuşuyor olacağız.