Olcay Aydemir

Dr. Olcay Aydemir

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Ana Bilim dalında yüksek lisansa başladı. 1999 yılında “Primavera İş Programları” üzerine teziyle yüksek lisansını tamamladı. 

 

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümünde “Kentsel Yaşam Kalitesi” üzerine doktorasını tamamladı. Aynı yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "Restorasyon Uzmanlık Sertifikasını" aldı.

 

2010 yılında Kadir Has Üniversitesinde “Kültür Varlıklarının Korunması” üzerine 2.yüksek lisansını tamamladı. 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde restorasyon uzmanı olarak görevini sürdürdükten sonra, 2018-2021 yıllarında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü olarak  görevlendirildi. 

 

2021 Haziran ayı itibari ile Zeytinburnu Belediye Başkan danışmanı olarak görev yapmaktadır.

 

Üniversitelerde Kültür Varlıklarının Korunması, Restorasyonu üzerine ve Kentsel Politikalar ve Yönetim konularında Kentsel Koruma, Kentsel Yaşam Kalitesi konularında dersler vermektedir. 

 

Akademik çalışmalarını kültür varlıklarının korunması ve sürdürülmesi üzerine yürütmektedir. Bilhassa Kültür varlıklarının korunması ve sürdürülmesi mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler konularında çalışmaları bulunmakta ve koruma alanında birçok yayınının hazırlanmasında, proje öncesi analiz yöntemleri, proje ve uygulamaya yönelik çok sayıda sempozyum ve projede görev almaktadır.