Seda Özen Bilgili

Y.Mimar, Restoratör

1995 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde lisans eğitimine başladı

 

Öğrenciliğinde 1999 yılında ODTÜ TAÇDAM’ın koordine ettiği kurtarma kazıları kapsamında Urfa Akarçaytepe’de arkeolojik kazı mimari çizimi yaptı.

 

Atlas Dergisi’nin 2000 yılı İstanbul Özel Sayısı’nın araştırma editörlüğü ve çeşitli sayılarında yazarlık yaptı. 2001 yılı Ocak ayında Mimar Sinan (Güzel Sanatlar) Üniversitesi’nden mezun oldu.

 

2001 yılında Topkapı Sarayı’ndaki bir arkeolojik kazının mimari çizimlerini yaptı. 2001-2003 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Tarihi Yarımada’nın Koruma Amaçlı İmar Planı’nda mimari envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını ve kayıp eser envanterlerini, plan araştırmasını yaptı.

 

2003 yılında Eminönü Yeni Cami’nin Mısır Çarşısı yönündeki minaresini kız kardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ile çizdi. ODTÜ TAÇDAM için Jale Velibeyoğlu koordinatörlüğünde Diyarbakır Suriçi İmar Planı mimari envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını yaptı.

 

2004 yılında Eminönü Yeni Cami’nin Mısır Çarşısı yönündeki minaresini kız kardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ile çizdi. 2004 yılında Sultanahmet Cami’nin üç yıl süreyle kısmi projelerinin müellifi ve restorasyon sorumlusu oldu. 2005 yılında Ayasofya Türbeleri’nin rölöve-restorasyon projelerini çizdi.

 

2005-2006 yılları arasında Edirne Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Uygulama İmar Planı için mimari envanter ve anıt fişlerini, korunması gerekli eski eser öneri çalışmalarını yaptı. 

 

2006 yılında kızkardeşi Y. Mimar Restoratör Sema Özen Toth ve babası İnşaat Mühendisi Kemal Özen ile; Özen Mimarlık Mühendislik Şirketini kurdu ve halen şirketleri bünyesinde eski eser restorasyon projeleri ve kargir yapı restorasyon uygulamaları, ahşap atölyeleri ile ahşap yapı restorasyon uygulamalarını sürdürüyorlar.