Doç. Dr. Ayşe Budak

Sanat Tarihi Oturumu

Lisans, Yüksek Lisans öğrenimini Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve Sanat Tarihi Anabilim Dalında tamamlanmıştır. Doktora unvanını 2015 yılında yine Erciyes Üniversitesinde Sanat Tarihi Anabilim Dalında sunmuş olduğu “Gücü Besleyen Mimarlık: Osmanlı İmaretleri” başlıklı teziyle almıştır. Öyp programı kapsamında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatımda, ilk olarak Adıyaman Üniversitesi’nde (2010-2012) ardından Nevşehir Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmış (2012-2016). 2016 yılında yardımcı doçent, 2019 yılında doçent unvanını almıştır. Halen aynı üniversitede görevimi sürdürmektedir. Mimarsız Mimarlık: Kapadokya Bölgesi Kaya Oyma Camileri (2018) başlıklı kitabın yazarı olup, Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm (2019) ve Fetih Öncesi Osmanlı Sanatı ve Mimarisi (2020) adlı kitapların editörlüğünü üstlenmiştir. Akademik çalışmaları Osmanlı sanatı ve mimarisi ile kırsal mimarlık üzerinde yoğunlaşmaktadır.

14:30-15:30

12 Aralık Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Bizim Neyimiz Olur? 

 

Rivayet oydu ki, Kaknüs kuşu ölümüne yakın tüm ahaliyi bağırışlarıyla bir araya toplayan, tüm canlılara hitap edebilen ortak bir nidaya sahipti. Etrafına topladığı çalı çırpı o telaşla tutuşur da kendini de yakar kül ederdi. O küllerden ise yeni Kaknüs kuşları doğardı. Sanat tarihi de tıpkı Kaknüs kuşu gibi tüm kültür izlerini tek bir eserde etrafına toplardı da, sonra onları yok eden külleri ansızın savurur bir kenara. Sonra seyre dalar; ateş kızılını, gök mavisini, altın sarısını; halılarda, kitabelerde, çömleklerde, binalarda... Sonra Kaknüs kuşu birden Kuğu olur da zarafeti ile endam eder nakkaşları, hattatları, mimarları dün, bugün ve gelecekte. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 de Sanat Tarihi Oturumumuzda insanlığın ortak sanat tarihi serüveninin geleceğin yeni medeniyet dilini tasarlarken sunduğu imkanları konuşacağız. 11-12 Aralıkta.