Dr. İbrahim Çetin

Akademisyen

Dr. İbrahim Çetin, 2004 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans, 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Matematik Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve 2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2004-2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda matematik öğretmeni olarak çalıştı. 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Matematik eğitimi alanında çalışmalarında devam eden ÇETİN’in ilgi ve çalışma alanları arasında matematik öğretmen ve öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi, matematik eğitiminde teknoloji kullanımı, teknoloji destekli matematiksel modelleme, matematik eğitiminde üst düzey düşünme becerileri ve matematik eğitiminde nicel araştırma yöntemleri özellikle ön plana çıkmaktadır. Özel de Endüstri 4.0, Eğitim 4.0 alanlarında araştırmalar yaptı ve bu konularda farklı üniversitelerde ve MEB’deki öğretmenlere çok sayıda konferans ve seminer verdi. Sekiz yıldır bir TV kanalında her hafta yayınlanan Eğitim Günlüğü adlı programla her hafta eğitim sistemine ilişkin konuları ele alan programlar yapmaktadır. Matematik eğitimi ve teknoloji konulu Ulusal ve Uluslararası projelerde onbeşe yakın ülkede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.

Aynı zamanda futbol hakemi gözlemcisi ve hakem eğitimcisi olarak görev yapan ÇETİN, evli ve 2 kız çocuk babasıdır.