Esra Tanrıkulu

Geleceğin Mimarisi Oturumu

Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini Viyana Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünde tamamlamıştır. Almanya ve Avusturya'da mimarlık ofislerinde çalışmalar yürütmüş, 2016-2020 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Konut projelerinde görev almıştır. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümünde öğretim görevlisi olan Tanrıkulu, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde "Z Kuşağı ve Geleğin Konutları" üzerine tez çalışmasını sürdürmekte olan hocamız GBf2021'de Geleceğin Mimarisi Oturumunda 'Geleceğin Konut Tasarımlarında Z Kuşağının Beklentisi' konu başlığı ile bizlerle...

11:00-13:00

12 Aralık Geleceğin Mimarisi Oturumu

Geleceğin Mimarisi Oturumu

Hic şüphesiz yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir mimarlık. Yapılar, yaşam düzenimizin resmini oluşturur bir pencerede ve haliyle yaşam tarzımızı şekillendirir. Esas görevi Dünyayı güzelleştirmek olan insanoğlunun, yüzyıllar boyunca birçok sebeple (barınma, eğlenme, savunma vb.) yapı inşa ettiğini görürüz. Mimarlığın, bu güzelleştirme (sadece maddi düzeyde değil aynı zamanda ruhi/akli düzeyde) çerçevesi içinde ilerlemesini sağlamak için nasıl bir idrake sahip olmalıyız? Mimarimizin genetiğinde neler var? Bunları inceleyerek, bütüncül bir tasavvurla mimarimize yön vereceğiz.