Talip Alp

Yitik Miras Özel Oturumu

Talip Alp, lise üstü tahsilini İngiltere’de almıştır. Londra’da The Pitman College of English ve Londra Üniversitesi, North-Western Polytechnic’te okumuştur. Manchester Üniversitesi Metalürji Bölümünden 1966 yılında metalürji mühendisi, 1970 yılında doktora unvanlarını almıştır. Türkiye’de birçok sanayi yatırımını gerçekleştirmiştir. Türkiye içinde ve dışında birçok üniversitede öğretim ve araştırma Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra tarih ve İslami ilimler alanlarında da incelemeleri vardır. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesidir. Tübitak Bilim ve Teknoloji Kurulu üyesidir. American Society for Materials, Heat Treatment Society’nin kurucu üyelerindendir.

 

Talip Alp hocamız; yitik mirasımızı, günümüz bilimine katmak birikimleriyle GBf2021’de Yitik Miras Atölyesinde bizlerle…

13:30-14:30

12 Aralık Yitik Miras Özel Oturumu

Yitik Miras Özel Oturumu

Talip Alp hocamız 12 Aralıkta Geleceğin Bilimi Forumu Yitik Miras Özel Oturumunda bizlerle…