Galip Çağ

Nurettin Topçu Oturumu

1979 yılında Adapazarı’nda doğdu. Aslen Makedonya, Kırçovalıdır. Adapazarı’nda, Hakkı Demir İlkokulu, Mithatpaşa Ortaokulu ve Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans, Sakarya Üniversitesi’nde de yüksek lisans (Yeniçağ) ve doktora (Tarih Anabilim Dalı) eğitimlerini tamamladı. 217. Nolu Tapu Tahrir Defterine Göre Paşa Sancağı ve 16.-17. Yüzyıllarda Osmanlı Hâkimiyetinde Manastır (Bitola) başlıklı tezleri hazırladı. Sakarya, Çankırı Karatekin ve Gazi Üniversitelerinde bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlıkları yanında dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Başta Balkanlar olmak üzere tarihin farklı alanlarına dair dersler verdi. Birçok makale ve 4 adet akademik kitap kaleme aldı. Halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Anabilim Dalı’nda lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında dersler vermektedir. Dr. Galip Çağ’ın akademik çalışmalarının yanında yazınsal ürünleri de mevcuttur.

10:00-11:00

12 Aralık Nurettin Topçu Oturumu

Nurettin Topçu Oturumu

Nurettin Topçuyu Anlamak: İsyan Ahlakı

Göçmen kuş sürüleri göç yolunda V şeklinde hizaya geçer ve bu birlik hareketinden büyük bir ahenk, kuvvetli bir iletişim dili ve süzülüşü kolaylaştıran bir hava girdabı oluştururlar. Sürünün önünde sürüye liderlik eden, hava akımına daha çok maruz kalır ve hızla yorgun düşer. Bu sebeple sürünün daimi bir lideri yoktur, yorulan birey liderliği daha kuvvetli olana bırakır ve bu böyle sürüp gider. Bugünün öncü kuşakları da dünden bugüne, bugünden yarına yaptığımız bu göçte bize mihmandarlık yapacak kişilerdir. Kendi uçuş şemasını çizecek, uhuvvet birliğini sağlayacak ve söylemleri ile bir kültür ahengi kuracaklardır.

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021'de Gelecek Okumaları Oturumumuzda insanlığın rotasını yeniden çizme idealini ve Geleceğin Bilimi’nin kullanım kılavuzunu yazmak için bize düşen vazifeleri konuşacağız. Detaylı bilgi ve kayıt: gbf.geleceginbilimi.com