Altan Çetin

Nurettin Topçu Oturumu

Altan Çetin 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans, 2002 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2003 yılında İran'a giderek akademik çalışmalarını burada sürdürmüştür. 2007 yılında doçent unvanını almıştır. Alanında yaptığı birçok çalışması yayımlanmıştır. Yazar Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde çalışmaktadır.

10:00-11:00

12 Aralık Nurettin Topçu Oturumu

Nurettin Topçu Oturumu

Nurettin Topçuyu Anlamak: İsyan Ahlakı

Göçmen kuş sürüleri göç yolunda V şeklinde hizaya geçer ve bu birlik hareketinden büyük bir ahenk, kuvvetli bir iletişim dili ve süzülüşü kolaylaştıran bir hava girdabı oluştururlar. Sürünün önünde sürüye liderlik eden, hava akımına daha çok maruz kalır ve hızla yorgun düşer. Bu sebeple sürünün daimi bir lideri yoktur, yorulan birey liderliği daha kuvvetli olana bırakır ve bu böyle sürüp gider. Bugünün öncü kuşakları da dünden bugüne, bugünden yarına yaptığımız bu göçte bize mihmandarlık yapacak kişilerdir. Kendi uçuş şemasını çizecek, uhuvvet birliğini sağlayacak ve söylemleri ile bir kültür ahengi kuracaklardır.

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021'de Gelecek Okumaları Oturumumuzda insanlığın rotasını yeniden çizme idealini ve Geleceğin Bilimi’nin kullanım kılavuzunu yazmak için bize düşen vazifeleri konuşacağız. Detaylı bilgi ve kayıt: gbf.geleceginbilimi.com