Said Ercan

Dijital Devrim Oturumu

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Türkiye’nin ilk sosyal medya haber bloğu sosyalmedyahaber.com ’u kurdu. 2012 Yılında Dünyanın İlk Sosyal Medya Sivil Toplum Kuruluşu olan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) kurucu yönetim kurulu başkanı oldu. USMED Akademi kapsamında Türkiye’de 70 ilde ve Dünyanın birçok ülkesinde 1000’den fazla konferans ve eğitim verdi. 2015 Yılında DiGiSOS Dijital Danışmanlık ve Eğitim Ajansı’nı kurdu. 2018’de Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi (USOMER) Başkan yardımcısı oldu. Dijitalizm adlı kitabı 2019 başında yayınlandı. Halen Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi Kişiler Arası İletişim Bölümünde akademik kariyerine devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Mezun ve Mensuplar Derneği (İÜDER) Kurumsal İletişim Başkanlığını sürüyor. Türkiye Maarif VAKFI Kurumsal İletişim Daire Başkanıdır. Yayınlanmış 2 kitabı olan Said Ercan "Dijitalizm" konusu üzerine GBf21'de Dijital Devrim Oturumu'nda bizlerle olacak.

14:30-15:30

11 Aralık Dijital Devrim Oturumu

Dijital Devrim Oturumu

İnsanlığın Evreni Dijital Devrimi Tanıyor mu? 

 

İnsanlığın kırılma noktaları vardı; tarım toplumuna geçiş, demirin işlenmesi, makine çağı ve artık geldiğimiz son noktada ‘dijital evren’. Bu evren her geçen saniye, her yeni doğan gün ve her sonlanan yıl ile yeni bir forma dönüşüyor. Her yenilik yarın artık eski hale geliyor. Ve bu hızlı değişim ve dönüşüm aileden akademiye, sağlıktan sosyal yaşama, yönetimden yönelimlere birçok noktada tüm insanlığı etkiliyor. Bu yeni dünyada bizler yeni bir dil inşa etmeliyiz. Bu hızlı dijital devrimin toplumsal vasatta meydana getirdiği değişiklikleri tespit etmek, potansiyel faydaların verimliliğe dönüştürülmesinin potansiyel risklerinin bertaraf edilmesi açısından önemlidir. 

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Dijital Devrim Oturumunda toplumumuzun zamanın dilini kuşanması ve dijital çağı okuyarak bir sonraki adımda oyun kurucu olmasını sağlayacak konuşmalar yapacağız.