Ramazan Sarı

Dijital Devrim Oturumu
14:30-15:30

11 Aralık Dijital Devrim Oturumu

Dijital Devrim Oturumu

İnsanlığın Evreni Dijital Devrimi Tanıyor mu? 

 

İnsanlığın kırılma noktaları vardı; tarım toplumuna geçiş, demirin işlenmesi, makine çağı ve artık geldiğimiz son noktada ‘dijital evren’. Bu evren her geçen saniye, her yeni doğan gün ve her sonlanan yıl ile yeni bir forma dönüşüyor. Her yenilik yarın artık eski hale geliyor. Ve bu hızlı değişim ve dönüşüm aileden akademiye, sağlıktan sosyal yaşama, yönetimden yönelimlere birçok noktada tüm insanlığı etkiliyor. Bu yeni dünyada bizler yeni bir dil inşa etmeliyiz. Bu hızlı dijital devrimin toplumsal vasatta meydana getirdiği değişiklikleri tespit etmek, potansiyel faydaların verimliliğe dönüştürülmesinin potansiyel risklerinin bertaraf edilmesi açısından önemlidir. 

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Dijital Devrim Oturumunda toplumumuzun zamanın dilini kuşanması ve dijital çağı okuyarak bir sonraki adımda oyun kurucu olmasını sağlayacak konuşmalar yapacağız.