Yasin Saygılı

Sanat Tarihi Oturumu

Mimar Sanat Güzel Sanatlar Üniversitesinde Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Mezuniyet sonrası Yüksek lisansa başladıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde araştırma görevlisi olmuştur. 2016 yılında Sanat Tarihçileri Derneğini kurup ilk başkanlığını üstlenmiştir. 2018 yılında profesyonel turist rehberi olup an itibarıyla akademisyenlik ve rehberlik yapıp, İMÜ Sanat Tarihi Topluluğunun danışmanlığını yürütmektedir. Edirne Eski Saray Kazısı, Beçin Kalesi Kazısı, Foça Osmanlı Mezarlığı Kazısı ve Fethiye Kalesi Kazısında görev almıştır.

11:30-12:30

11 Aralık Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Bizim Neyimiz Olur? 

 

Rivayet oydu ki, Kaknüs kuşu ölümüne yakın tüm ahaliyi bağırışlarıyla bir araya toplayan, tüm canlılara hitap edebilen ortak bir nidaya sahipti. Etrafına topladığı çalı çırpı o telaşla tutuşur da kendini de yakar kül ederdi. O küllerden ise yeni Kaknüs kuşları doğardı. Sanat tarihi de tıpkı Kaknüs kuşu gibi tüm kültür izlerini tek bir eserde etrafına toplardı da, sonra onları yok eden külleri ansızın savurur bir kenara. Sonra seyre dalar; ateş kızılını, gök mavisini, altın sarısını; halılarda, kitabelerde, çömleklerde, binalarda... Sonra Kaknüs kuşu birden Kuğu olur da zarafeti ile endam eder nakkaşları, hattatları, mimarları dün, bugün ve gelecekte. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 de Sanat Tarihi Oturumumuzda insanlığın ortak sanat tarihi serüveninin geleceğin yeni medeniyet dilini tasarlarken sunduğu imkanları konuşacağız. 11-12 Aralıkta.