Fatih Sarımeşe

Sanat Tarihi Oturumu

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Doç. Dr. Selman CAN danışmanlığında “18. ve 19. Yüzyıl İstanbul Surlarında İnşa ve Onarımlar” başlıklı teziyle bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde başladığı doktora eğitimine Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU danışmanlığında devam etmektedir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Mimarlık, İç Mimarlık ve Turist Rehberliği bölümlerinde kendi alanında ders vermektedir. El sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan sedef sanatı üzerine Hilmi EMEKLİ ile birlikte çalışmalar yapmaktadır. Sedef sanatı üzerine bir monografi çalışmasını yürütmektedir. Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının kültürel programlarında eğitmen olarak görev almaktadır. Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’nda en genç yaşta seçilen şeref üyesi olmakla birlikte vakfın Denetim Kurulu üyesidir. Çeşitli dergilerde yazılar kaleme alan Fatih SARIMŞE Türk mimarisi ve Türk sanatı üzerine akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.

11:30-12:30

11 Aralık Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Oturumu

Sanat Tarihi Bizim Neyimiz Olur? 

 

Rivayet oydu ki, Kaknüs kuşu ölümüne yakın tüm ahaliyi bağırışlarıyla bir araya toplayan, tüm canlılara hitap edebilen ortak bir nidaya sahipti. Etrafına topladığı çalı çırpı o telaşla tutuşur da kendini de yakar kül ederdi. O küllerden ise yeni Kaknüs kuşları doğardı. Sanat tarihi de tıpkı Kaknüs kuşu gibi tüm kültür izlerini tek bir eserde etrafına toplardı da, sonra onları yok eden külleri ansızın savurur bir kenara. Sonra seyre dalar; ateş kızılını, gök mavisini, altın sarısını; halılarda, kitabelerde, çömleklerde, binalarda... Sonra Kaknüs kuşu birden Kuğu olur da zarafeti ile endam eder nakkaşları, hattatları, mimarları dün, bugün ve gelecekte. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 de Sanat Tarihi Oturumumuzda insanlığın ortak sanat tarihi serüveninin geleceğin yeni medeniyet dilini tasarlarken sunduğu imkanları konuşacağız. 11-12 Aralıkta.