Yüksel Akkaya

Mikrobiyota Oturumu

Uzm. Dr. Öğretim Üyesi Yüksel AKKAYA 1973’de Şanlıurfa’da doğdu. 1997 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlamasının ardından 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. 15-19 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da yapılan VI. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongre’sinde Kongre Bilimsel Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda “IFAT ile Anti-Bartonella Henselae Antikorlarının Saptanmasında HELA ve VERO Hücrelerinin Karşılaştırılması” başlıklı çalışma ile en iyi araştırma üçüncülük ödülünü aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok makalesi yayınlandı. Kırsal bölgelerde risk oluşturan meslek gruplarında çalışan yetişkinlerde Bartonella henselae ve Bartonella bacilliformis’e karşı antikor seroprevalansının araştırılması projesi ile BAP Proje başvuruşunda bulundu. 2021 yılında Avrupa Birliği’nin yayınlamış olduğu HORIZON-HLTH-DISEASE-04-07 çağrısına, Personalized Treatment Methods With Interaction Map Of Microbiota / Viral Infections projesi ile başvuru yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi’nde Dr. öğretim üyesi olan Dr. Yüksel Akkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti Teknopol İstanbul bünyerinde kurulan Tıbbi Mikrobiyoloji ve Mikrobiyota Laboratuvarında laboratuvarlar birimi sorumlusu olarak da görev almaktadır.

14:30-15:30

11 Aralık Mikrobiyota Oturumu

Mikrobiyota Oturumu

Görünmeyen Dünyanın Dili: Mikroorganizmalar ile Tanışın! 

 

Dünyamız 4.54 milyar yaşında, bizler 50 bin yıldır dünyadayız. Bizlerden çok daha önce dünyayı kolonize eden, dünyayı oksijenlendirip tabir-i caizse dünyayı bizim için yaşanılır kılan bir canlı türü ise 3.8 milyar yıldır dünyamızda… Biz onların içine doğduk, onlarla büyüdük, hatta onlarla yedik içtik… Keşfettiğimiz ilk dönemlerde düşman ilan edip savaştık. Tam da dostumuz olabileceklerini keşfettiğimiz sırada salgın hastalıklarla mücadele ettik. Artık onlarla gerçek anlamda tanışıp, dostu-düşmanı ayırt etmemizin vakti gelmedi mi, ne dersiniz? 4.54 milyar yıllık dili çözmeye hazır olun, çünkü mikroplar da konuşur! 

 

11- 12 Aralık’ta düzenlenecek olan GBf2021’de, Mikrobiyota Oturumunda uzun yıllardır devam insan ve miktobiyota birlikteliğine kulak vermeye başlıyoruz, hazır olun.