Sümeyye Ceylan

Yitik Miras Oturumu

Viyana Üniversitesi Matematik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Hızlı Fourier Dönüşümü ile Pedagoji alanlarında iki ayrı yüksek lisans çalışması gerçekleştirdi. Doğa ve oyun temelli bilim eğitimi, matematik felsefesi, mantık, bilim tarihi, STEAM eğitimi ve sosyal girişimcilik alanlarında akademik çalışmaları bulunan Sümeyye Ceylan 2012 yılında kurduğu Usturlab’ın faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Aynı zamanda çeşitli eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve özel şirketler için danışmanlık vermeye devam etmektedir. Türkiye genelinde 100.000'den fazla çocuğun astronomi, ekoloji, biyoloji, mikrobiyoloji, matematik, kodlama, robotik, sanat ve felsefe alanlarında eğitim almasına öncülük eden Sümeyye Ceylan GBf2021’de Yitik Miras Oturumumuzda tecrübe ve deneyimlerini aktarmak üzere bizlerle...

13:00-14:00

Yitik Miras Oturumu

Yitik Miras Oturumu

Geçmişin Mirası ile Geleceğin İhyası mümkün müdür? 

 

Bir kuş misali yollar, şehirler aştık. İstanbul’u Konya’yı, sonra Bağdat’ı, Fustat'ı, Kurtuba’yı, Buhara’yı dolaştık. Hepsi de kulağımıza hep aynı lisanı fısıldadı. Kadim medeniyetlerin irfan hikayelerini anlattı. Geleceğin Bilim dilini kurmak için bilme, bulma ve olma yolunda iz sürdük. Çünkü geçmişin mirası geleceğin ihyasıydı. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 Yitik Miras Oturumumuzda insanlığın ortak mirası olan 'Bilim'in, ortaya çıkış hikayesini sizlerle paylaşıp, 'Geleceğin Bilimi'ni üretebilmek için bize düşen vazifeler nelerdir bunları konuşacağız.