Yavuz Unat

Yitik Miras Oturumu

Bir Bilim Tarihi araştırmacısı olan Prof Dr. Yavuz Unat, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda Lisans ve Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek Lisansı sırasında aynı anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü doktora programını kazandı. 1996 yılında “Fergâni’nin ‘Kitâb el-Fusûl’ Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme” konulu doktora tezini tamamladı. Bu doktora tezi 1998 yılında, Amerika’da Harvard Üniversitesi’nde İngilizce olarak El-Fergânî, The Elements of Astronomy adıyla yayımlandı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nda 2000-2003 yılları arasında Yardımcı Doçent ve 2003-2009 yılları arasında da Doçent olarak görev yaptı. 2009 yılında Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’ne Profesör olarak atandı. Bilim Tarihi, Astronomi Tarihi, Teknoloji Tarihi ve Felsefe alanında çeşitli çalışmaları, yazıları ve eserleri olan Prof. Dr. Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

13:00-14:00

Yitik Miras Oturumu

Yitik Miras Oturumu

Geçmişin Mirası ile Geleceğin İhyası mümkün müdür? 

 

Bir kuş misali yollar, şehirler aştık. İstanbul’u Konya’yı, sonra Bağdat’ı, Fustat'ı, Kurtuba’yı, Buhara’yı dolaştık. Hepsi de kulağımıza hep aynı lisanı fısıldadı. Kadim medeniyetlerin irfan hikayelerini anlattı. Geleceğin Bilim dilini kurmak için bilme, bulma ve olma yolunda iz sürdük. Çünkü geçmişin mirası geleceğin ihyasıydı. 

 

11-12 Aralıkta düzenlenecek olan GBf2021 Yitik Miras Oturumumuzda insanlığın ortak mirası olan 'Bilim'in, ortaya çıkış hikayesini sizlerle paylaşıp, 'Geleceğin Bilimi'ni üretebilmek için bize düşen vazifeler nelerdir bunları konuşacağız.